Witamy na naszej stronie

Nazwa firmy wywodzi się od SKARNU – metamorficznej skały powstałej w procesie przeobrażania skał pod wpływem intruzji magmy. Skarn to w praktyce magma wypełniająca pod ciśnieniem szczeliny wcześniej powstałych skał, różniąca się od nich kolorem. Skarn scala materiał pierwotny, uszlachetniając i zwiększając jego wartość.
 
Posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+.

Cel naszej firmy

Celem naszej firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań logistycznych, dedykowanych konkretnym projektom i zadaniom. Bazując na wieloletnim doświadczeniu na rynku transportu i logistyki, przygotowujemy optymalny system dostaw, biorąc pod uwagę przede wszystkim potrzeby Klienta, jak również specyficzne uwarunkowania techniczne/technologiczne danego projektu.

Firma wyspecjalizowała się w dwóch obszarach:

a. Realizuje dostawy kamienia hydrotechnicznego oraz kruszyw na miejsce budowy.

b. Świadczy usługi spedycyjne i logistyczne z wykorzystaniem technologii Innofreight.