Zabezpieczenia przeciwpowodziowe

2013-05-16

Skarna Sp. z o.o. została głównym dostawcą kamienia hydrotechnicznego do budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów.