Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy - Pruszków

2013-10-22

Skarna dostarcza piasek, żwir i pospółkę kwalifikowaną w związku z realizacją inwestycji Modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Szlak Warszawa Włochy -Pruszków.