Testowe dostawy biomasy dla elektrociepłowni Dalkia Poznań SA

2012-09-19

W okresie od lipca do września 2012 Skarna realizowała testowe kolejowe dostawy biomasy z zastosowaniem kontenerowej technologii Innofreight. Biomasa do elektrociepłowni Dalkia w Poznaniu dostarczana była z terenu Białorusi. Próby zakończyły się pełnym sukcesem. Rozładunek przebiegał szybko i bezproblemowo. Z początkiem roku 2013 Skarna realizować będzie regularne dostawy biomasy z wykorzystaniem kontenerów Innofreight do EC Dalkia Poznań.
Wózek widłowy z ładownym kontenerem w dodze do zsypu.  Wózek widłowy z ładownym kontenerem w dodze do zsypu.

Rozładunek kontenera do zsypu.  Rozładunek kontenera do zsypu.

Plac manewrowy.  Pociąg Skarny w Dalki Poznań.