Piasek

Dostarczamy na terenie województwa mazowieckiego piasek o różnych parametrach, w zależności od jego przeznaczenia:

 • do produkcja betonu;
 • na fundamenty;
 • na podbudowy dróg;
 • do zapraw murarskich i tynkarskich;
 • do produkcji kostki brukowej;
 • na wylewki betonowe (mixokret);
 • na podbudowy pod kostkę betonową i granitową;
 • do zimowego utrzymania dróg i chodników;
 • na podbudowy obiektów sportowych;
 • do produkcji betonów i prefabrykatów betonowych (bloczki fundamentowe, kręgi betonowe, ogrodzenia betonowe, belki stropowe, palisady, obrzeża, płyty drogowe, płyty chodnikowe);
 • do warstw filtracyjnych.

Na oferowany materiał posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+