Pospółka i pospółka kwalifikowana

Dostarczamy pospółkę o różnych frakcjach oraz kwalifikacji.

Pospółka – mieszanka żwiru i piasku o charakterze sypkim, różne frakcje i różne właściwości.
Pospółka kwalifikowana – produkowana przez nas według norm branżowych, mieszanka żwiru i piasku poddana uszlachetnieniu, tj. przesianiu i płukaniu w celu usunięcia frakcji pylastych.

Posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli w Systemie 2+

Zastosowanie

Pospółkę i pospółkę kwalifikowaną stosuje się je przede wszystkim:

 • na nasypy kolejowe i drogowe;
 • do budowy warstw odsączających i mrozoochronnych;
 • na fundamenty i podbudowy;
 • do budowy i remontów nawierzchni dróg piaskowo żwirowych, polnych i leśnych;
 • na podbudowy pod kostkę betonową i granitową;
 • do wymiana gruntu.

Przykładowe dostawy:

 • modernizacja linii kolejowej E 65, LCS Ciechanów,
 • budowa tunelu Okęcie,
 • budowa południowej obwodnicy Warszawy S-2,
 • budowa wiaduktów kolejowych w obszarze LCS Ciechanów,
 • budowa kanalizacji w Warszawie – dzielnica Bielany,
 • budowa hali i parkingu w Sochaczewie.