Żwiry

Dostarczamy na ternie województwa mazowieckiego żwir frakcji 2/8 mm, 8/16 mm, 2/16 mm, 16/32 mm.

Zastosowanie:

  • do wytwórni betonu (produkcja betonu);
  • do produkcji kostki brukowej;
  • na nasypy kolejowe i drogowe;
  • jako element dekoracyjny do ogrodów;
  • do warstw drenażowych;
  • na tarasy, balkony i dachy;
  • jako warstwę filtracyjną;
  • do opasek melioracyjnych wokół budynków;
  • do produkcji prefabrykatów (bloczki betonowe, obrzeża, krawężniki, kręgi betonowe, palisady, ogrodzenia betonowe, płyty drogowe, belki stropowe).

Na oferowany materiał posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+