Odbiorcy kamienia hydrotechnicznego

Obsługujemy zamówienia z terenu całej Polski.

Z naszych usług korzystają:

 • przedsiębiorstwa robót hydrotechnicznych;
 • zarządcy gospodarki wodnej;
 • przedsiębiorstwa robót podwodnych;
 • wykonawcy umocnień z zastosowaniem gabionów;
 • firmy melioracyjne.

Pracujemy także na zlecenie:

 • gmin i powiatów (samorząd);
 • przedsiębiorstw robót drogowych;
 • przedsiębiorstw robót inżynieryjnych.

Przykłady inwestycji, dla których realizowaliśmy dostawy naszego kamienia hydrotechnicznego :

 • budowa Mariny Sopot,
 • modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku – przebudowa Falochronu Wschodniego,
 • most w Toruniu,