Intermodalny system Innofreight

Innofreight to kontenerowy system transportowy. Za jego pomocą można przewozić różne materiały sypkie. Jego zastosowanie umożliwia organizację efektywnych przewozów kolejowych oraz rozładunków surowców sypkich.

Elementami składowymi systemu są:

– specjalistyczne kontenery;

– pokrywa kontenera HardTop (opcjonalnie)

– wózek widłowy wyposażony w obrotnicę do rozładunku kontenerów.

Kształt kontenera oraz jego konstrukcja zostały tak dobrane, aby zapewnić maksymalną objętość ładunkową oraz aby umożliwić sprawny rozładunek obrotowy kontenera. Kontenery Innofreight przewożone są na standardowych, powszechnie dostępnych wagonach kontenerowych.

 

Za pomocą wózka widłowego kontenery podejmowane są z wagonu kolejowego i przewożone do miejsca rozładunku. Następnie wózek widłowy dokonuje rozładunku poprzez obrót kontenera o 360 stopni. Na końcu, wózek widłowy odstawia próżny kontener na wagon. W ten sposób system Innofreight wykorzystując jedną maszynę – wózek widłowy rozwiązuje problemy logistyki na odcinku od bocznicy kolejowej do miejsca wyładunku i składowania surowca.