Zastosowanie systemu Innofreight

System Innofreight funkcjonuje w wielu krajach Europy.
Z jego pomocą przewozi się m.in.:

  • biomasę (zrębka, pelet, brykiet);
  • zrębkę drzewną;
  • koks,
  • węgiel;
  • rudy metali;
  • kruszywa;
  • materiały do recyklingu (makulatura, szkło, złom)